• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

Dalších padesát utonulých migrantů

Bez většího zájmu proběhla nedávno médii zpráva, že při havárii lodi převážející nelegální migranty přišlo o život zhruba padesát uprchlíků. Za posledních několik let jdou přitom celkové počty utopených migrantů do tisíců a nic si nenalhávejme, je to naše evropská vina.

Nebezpečná cesta přes moře je jediná cesta, jak se dostat k azylu, k trvalému pobytu, sociální a zdravotní péči, práci či sociálním dávkám a dalším evropským výdobytkům. A mnoho evropských států k věci přistupuje tak, že když už je někdo v Evropě, na všechny výdobytky evropské civilizace má okamžitý nárok. Když si migrant pro tyto benefity zkusí letět letadlem (přičemž ilegální cesta přes moře je mnohdy dražší než letenka), není do Evropy vpuštěn, policie ho zastaví hned na letišti.

V Austrálii zavedli před několika lety pravidlo, že „kdokoli připlave do Austrálie bez víza, nikdy nedostane azyl“. Toto pravidlo striktně dodržují, žadatele o azyl prověřují ve vzdálených detenčních centrech a počet topících se klesl na nulu.

Měl jsem možnost nedávno hovořit s ředitelem agentury FRONTEX, která kontroluje evropské mořské hranice, Fabriciem Leggerim, a ptal jsem se ho, proč nepoužijeme australský model, abychom zabránili utonutí tisíců lidí. A odpověď: „Existuje právní rámec a jako agentura EU jsme vázáni nejen naším technickým mandátem, ale i smlouvami o EU včetně Listiny základních práv EU. Je zde také judikatura Soudního dvora EU, a i když jako agentura nejsme součástí Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, všechny naše členské země jsou vázány judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Na tomto pozadí jsou postupy, které používají Australané, v EU nerealizovatelné.“

A tak z výše uvedených lidsko-právních důvodů se budou lidé dále topit v moři při nelegální cestě za svým evropským snem.

www.NeviditelnyPes., 21. 6. 2019