• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

Koncept multikulturalismu selhal. Ať žije multikulturalismus!

Žijeme v době, kdy je evidentní, že koncept multikulturalismu v západní Evropě selhal. Zejména muslimské menšiny v bývalých západoevropských zemích vytvářejí segregovaná ghetta používající vlastní zákony a záměrně se oddělují od většinové společnosti. V posledních letech se tato ghetta stávají líhní pro islámské teroristy přímo ohrožující naši civilizaci a kulturu. Všechny sociologické průzkumy ukazují, že zejména muslimská menšina se nehodlá do evropské společnosti integrovat.

A právě v této době přichází Česká školní inspekce s doporučením školám jmenovat koordinátory pro globální rozvojové vzdělávání, kulturní a politickou globalizaci a pro vysvětlování migrace. Rada Hl. města Prahy schválila program kofinancovaný z EU s názvem „Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti“. Celková alokace 180 mil. korun. Na „strategické plány multikulturní výchovy a jejich aktivní využití školami“ bylo schváleno 6 mil. korun a na „Výuku v multikulturním prostředí“ na pražských školách bylo schváleno 1,8 milionu korun. Tato alokace prostředků z EU jde ruku v ruce se schválením kvót na přerozdělování migrantů. Jakoby západní Evropa říkala, u nás multikulturalismus selhal, zkuste to vy, výchovou od základních škol.

Rámcové vzdělávací programy na toto téma mohou stokrát říkat, že „negativní aspekty mezikulturních kontaktů jako jsou xenofobie, intolerance a rasismus ohrožují soudržnost demokratické společnosti“, když proti tomu stojí průzkumy veřejného mínění v západoevropských muslimských ghettech, které říkají, že přes 60 % muslimů si přeje, aby právo šaría bylo nadřazeno právu v zemích jejich pobytu. Kdo tady proboha ohrožuje soudržnost demokratické společnosti? Evropská civilizace, která nechce přijmout právo šaría? Evropské Unii pravděpodobně nelze pomoci, když evidentně hroutícím se konceptem multikulturalismu indoktrinuje naše děti. Zasáhnout by měli rodiče, kteří by se měli více zajímat o to, co se s jejich dětmi děje v době, kdy se mají ve škole vzdělávat. Dobře financované „neziskovky“ jím místo matematiky vymývají mozek.

Právo, 24. 4. 2017