• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

Senát vrátil do Poslanecké sněmovny zákon o Šumavě

Ano, zákon o Šumavě není správný název. Jde o novelu zákona 114/92 o ochraně přírody a krajiny, do které ministr Richard Brabec a ekologistické organizace vložily zákon o všech národních parcích. Na argument, že naše národní parky mají každý zcela jinou historii, přírodní podmínky či velikost, tvůrci zákona neslyšeli.

NP Šumava byl vyhlášen na území 21 obcí, které jsou dnes jeho součástí, na rozdíl od ostatních národních parků v ČR, kde žádné obce nejsou. Že je národní park Podyjí tak velký jako jedno územní pracoviště na Šumavě? Že šumavské lesy byly v posledních staletích natolik hospodářsky pozměněny, že je nelze nechat napospas kůrovci, resp. přírodnímu procesu, kdy je kůrovec zlikviduje? Záměrem novely bylo protlačit v ní zákon o Šumavě. Ministr předložil zákon s tím, že přináší na Šumavu kompromis a uklidnění. Okamžitě po schválení v Poslanecké sněmovně (prosinec 2016) však zákon důrazně odmítly jak Jihočeský a Plzeňský kraj, tak Svaz obcí národního parku Šumava, Sdružení vlastníků obecních lesů, Lesy České republiky a další organizace. Není divu, když zákon byl navržen tak, aby splnil pouze požadavky nevládních organizací.

Před projednáním na plénu Senátu tuto novelu projednaly tři senátní výbory. Dva výbory doporučily zákon zamítnout, Ústavně právní výbor doporučil komplexní pozměňovací návrh, který nakonec plénum Senátu 18. ledna po mnohahodinové debatě odsouhlasilo.

Protože senátní novela obsahuje několik stran textu, dovolte mi krátké shrnutí: Novela preferuje na Šumavě zelené lesy, nikoli suché. Novela otevírá park nejen vědcům pro jejich odborná zkoumání, ale i turistům, kteří se chtějí kochat krásnou šumavskou přírodou. Novela chrání zdroje vody před vysycháním v důsledku usychání lesů. Novela umožňuje sázet listnaté stromy tam, kde byly lesy v minulých staletích změněny na smrkové a přejít tak na les přírodě blízký. Novela však neříká, že musíme nechat nadpoloviční část Šumavy svému osudu, divočině či bezzásahovosti, jak to chtějí nevládní organizace. A to je problém.
Očekávejme, že ekologistické nevládní organizace za podpory ministerstva životního prostředí (a naopak) spustí agresivní mediální kampaň na zostuzení Senátem schválené novely. Kampaň bude o to ostřejší, že se k senátní novele pozitivně vyslovil prezident Miloš Zeman.

Téměř deset let nevládní organizace vedly kampaň, že politici, hejtmané a šumavští starostové chtějí na Šumavě těžit dřevo a tím ničit šumavskou přírodu. Skutečností však bylo, že nejvíce dřeva se těžilo za zelených ministrů a zelených ředitelů parku, kteří těžili a prodávali dřevo jako důsledek kůrovcové kalamity. Ba co víc, i dnes je správa parku financována z velké části těžbou a prodejem šumavského dřeva. A nevládní organizace? Ty již k těžbám dřeva mlčí, mají jinou kampaň. Ekologisté změnili rétoriku a tvrdí, že politici, hejtmané a šumavští starostové chtějí rozprodat pozemky a stavět developerské projekty. Vybetonovat Šumavu a zničit její krásnou přírodu. Že nic takového novela neumožňuje? To přeci nevadí, jde o to zostudit jak návrh zákona, tak senátory, kteří jej podpořili. Senátní novela, která dnes putuje zpět do Poslanecké sněmovny, byla připravena za účasti Jihočeského a Plzeňského kraje a šumavských obcí. Opravdu bude někdo věřit, že tyto instituce a Senát chtějí ničit šumavskou přírodu?

Právo, 23. 1. 2017