• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

Úkol naší doby

První týden po 17.listopadu 1989 jsme se stávkovým výborem studentů přijeli do České Lípy, abychom jako přímí účastníci informovali veřejnost o tom, co se děje v Praze. Vedle mne na kašně českolipského náměstí stál pan Miroslav Hudec a společně jsme bourali totalitní řád. Třicet let poté, na rozdíl od něj, cítím, že naše životy začíná ovlivňovat nová totalitní ideologie.

Pan Miroslav Hudec ve svém textu „Mnozí chudnou v důsledku klimatických změn“ (Právo 22.10) rozcupoval moji teorii (Evropská cesta do chudoby, Právo 17.10.), že zdaní-li Evropská komise produkci CO2, povede to ke zdražení služeb a zboží a jeho přepravy a toto zdražení povede ke zchudnutí obyvatel Evropy. Současně jsem v článku varoval před klimatickým alarmismem, tedy před vynakládáním miliard na snížení produkce CO2 , což ve svém důsledku povede k dalšímu zchudnutí evropského obyvatelstva.

Pan Hudec kontroval, že již teď chudnou lidé vlivem klimatických změn a ilustroval to příkladem domkáře na vesnici, který v důsledku sucha přijde o vodu a musí si nechat vyvrtat novou, hlubší. A bude tedy muset sáhnout pěkně hluboko do kapsy. Nebo příkladem malé obce, která musí vybudovat vodovod a nezbydou jí peníze na chodníky či veřejné osvětlení. Nejsem si jist, zvolil-li pan Hudec dobré příklady. Zdraží-li zboží a služby v důsledku zdanění CO2, zdraží i nová studna i nový vodovod a chalupník i obec budou ještě chudší. Ve svém textu jsem mj. argumentoval také tím, že snížila-li Evropská unie za minulý rok za cenu obrovských investic produkci CO2 o 20 milionů tun, zatímco zbytek světa ji zvýšil o 1020 milionů tun, tedy více než padesátkrát, a proto tímto tempem, našimi úsporami, novým zdaněním a „dobrým evropským příkladem“ změnu světového klimatu prostě nezastavíme! Závěrem svého textu pan Hudec konstatuje, že nostalgicky obhajuji „starý dobrý konzumní svět“, který údajně stejně skončil.

Možná lze to, co obhajuji, nazvat „starým dobrým konzumním světem“, rozumíme-li tomu tak, že obhajuji život, který žijeme. Spíše bych to však šířeji nazval obhajobou či obranou „normality“ a zdravého rozumu. Také netvrdím, že se klima nemění, pouze podotýkám, že se klima měnilo vždy a je potřeba se těmto změnám přizpůsobit, nikoli utrácet miliardy za neefektivní zelené nápady.

Co nám naopak nabízí alarmistická snaha o záchranu planety, která zachvátila Evropskou unii a zejména Německo? Co nám přináší mnohovrstevný boj za záchranu klimatu, předsedkyní Evropské komise počínaje, přes vědeckou obec a Gretu až po Rebelii proti vyhynutí? Záchrana planety je v mnoha směrech ideálním materiálem pro výrobu ultimátní totality. Je neměřitelná tj. neověřitelná a díky obrovské komplexnosti klimatického systému až abstraktní. Přitom se zaštiťuje racionalitou a empirií, zaštiťuje se vědeckostí. Je morálně nadřazená, stojí nad jakýmikoli zájmy jednotlivců a má absolutní prioritu. Ospravedlňuje jakákoli opatření, žádná oběť není příliš velká. Je neosobní, nehovoří jménem nějakých utlačovaných, ale jménem přírody či planety, takže téma nepodléhá společenským změnám.

Je to přesně tato směs vědeckosti a náboženskosti, která jí dává uniknout všem jednoduchým protiargumetům a dělá z ní potenciálně nejnebezpečnější, resp. nejhůře porazitelnou dosud známou totalitní ideologii. (cit. T.Hraj). Nenechme se terorizovat lidmi, kteří se přilepují na silnice nebo blokují letiště. Nenechme se fanatizovat šestnáctiletou dívkou, která by spíše než spílání světovým státníkům potřebovala lékařskou péči. Nikdo zatím nevymyslel lepší správu věcí veřejných než demokracii a lepší ekonomický model než kapitalismus. Plánované sociálně inženýrské řízení našich životů novou zelenou byrokracií může totiž skončit u Gretiných milicí. V dnešní době klimatického šílenství je proto úkolem pro každého z nás rozlišovat mezi ekologií a ekologismem, mezi ochranou přírody a ekologickým aktivismem a oddělovat vědu od alarmismu. Obhajovat normalitu a zdravý rozum. To je úkol naší doby!

Deník Právo, 2. 11. 2019