• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

Zchlaďte hlavy!

Knihu s tímto názvem vydal již před deseti lety dánský „skeptický ekolog“ Bjorn Lomborg. V této a dalších svých knihách dokladuje nesmyslnost vynakládaných peněz na boj proti globálnímu oteplování a navrhuje přesměrovat tyto prostředky na snížení chudoby a zajištění vody pro suché oblasti.

Zdá se mi, že se výzva „zchlaďte hlavy“ stává stále aktuálnější. Nejradikálnější aktivisté v boji proti globálnímu oteplování vyzývají k radikální změně životního stylu. Nejde jen o zásadní omezení automobilismu či letecké dopravy, ale třeba i vybití stád hovězího, protože krávy prdí a významně tak přispívají k produkci kysličníku uhličitého. Objevily se ale i výzvy, aby ženy nerodily, protože narození a výchova dítěte zanechává významnou uhlíkovou stopu. A také jsme zaznamenali první sebevraždy z důvodu „klimatického smutku“, což je pojem, který aktivisté chtějí zavést mezi lékařské diagnózy.

Vrcholem je pak boj proti globálnímu oteplování záškoláctvím. Progresivističtí učitelé v západní Evropě dovolují tisícům studentů každý pátek demonstrovat v ulicích. Myslím, že by většina demonstrujících dětí neuměla odpovědět na základní otázku, stávkují-li proti globálnímu oteplování, nebo proti globálnímu ochlazování. Nejsou si totiž jisti ani vědci, kteří tuto problematiku za velké peníze zkoumají a kteří svým alarmismem děti do ulic posílají. Vědci tuto otázku vyřešili přejmenováním na „boj proti klimatické změně“. Protože přeci nejen oteplování, ale i ochlazování planety je problém, na jehož zkoumání musejí vlády uvolnit velké peníze!

Deník, 28. 3. 2019