Milí spoluobčané,

vítám Vás na svých stránkách. Můžete zde nalézt informace o našem regionu, Senátu a mojí práci. Výsledky, které slouží všem, nadále zůstávají její hlavní náplní. Neocenitelným přínosem jsou pro mne také Vaše připomínky a názory, za které Vám velmi děkuji.

Těším se na setkání při mých cestách krajem!

Vyjádření starostů z mého obvodu v minulém volebním období

Tomáš Jirsa Senátorská Inventura

Děkujeme za podporu do senátních voleb 2016

Fyzické osoby mohou o hodnotu daru snížit základ daně z příjmů, pokud celková hodnota darů v jednom roce dosahuje alespoň dvou procent základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč.