• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

Mezinárodní panel pro změny klimatu (IPCC) doporučil omezit spotřebu masa

Vědci z Mezinárodního panelu pro změny klimatu (IPCC) ve své poslední zprávě doporučili snížit produkci skleníkových plynů v zemědělství, konkrétně snížit spotřebu masa.

Stručně řečeno, vědci konstatovali to, co všichni víme: krávy hodně prdí a velká stáda se tak produkcí metanu podílí na skleníkovém efektu a přispívají ke klimatické změně. Považuji toto doporučení k ochraně klimatu za mnohem mírnější než např. uzavírání elektráren nebo povinný přechod na elektromobilitu. Bude-li někdo mít pocit, že zachraňuje klima tím, že si v neděli nedá k obědu biftek, tak to ničemu nevadí. Kdyby však toto doporučení bylo realizováno například v celé EU, byl by to problém. Již před sto padesáti lety napsal Frederic Bastiat slavnou útlou ekonomickou knížku „Co je a co není vidět“, která popisuje druhotné dopady „správných“ rozhodnutí.

Zkusme si tedy představit, že snížíme konzumaci masa a „přehodnotíme celý řetězec výživy a budeme se více orientovat na zeleninu a obilniny“, jak píší vědci z IPCC. To znamená, že musíme snížit či zrušit chovy skotu a prasat. Důsledkem bude, že lidé, kteří byli v tomto segmentu zemědělství zaměstnáni, přijdou o práci, firmy specializované na živočišnou výrobu zkrachují. Nevadí, stát v takových případech platí zemědělcům dotace za „nevyprodukovaný produkt“. Ale jsou i jiné důsledky. Již dnes si stěžují jiní ochránci klimatu, že v půdě chybí organická hnojiva, která stabilizují půdu proti erozi a umožňují jímat vodu. Nebudou-li krávy, čím budeme hnojit pole? Chemií? To zas vylučují jiní ochránci klimatu. A z čeho vyroste zelenina a obilniny, nebudou-li pole hnojena? A co bude s trávou, s biomasou na pastvinách a loukách, nebudou-li krávy? To již nebudou pastviny a louky, které jsou například charakteristickým prvkem jihočeské krajiny? A uvědomili si vědci z IPPC, že s kravami zmizí také mléko a sýry? A tak dále, a tak dále…

Již zmíněný ekonom Frederic Bastiat shrnul své poznatky do jedné věty: používat zdravý rozum!

Českobudějovický deník, 28. 8. 2019