• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

Nezodpovědnost vlády a aktivní zálohy

Ačkoli se vrcholní představitelé státu, prezident republiky i premiéři, opakovaně zavazují vydávat 2 % HDP na obranu republiky, v posledních letech nedokázala tomuto závazku dostát ani jedna vláda. Také ta současná deklarovala před spojenci v Severoatlantické alianci pravidelný nárůst výdajů na obranu až k závazku dvou procent v roce 2024.

Výše závazku je klíčová nejen pro obranyschopnost republiky, ale i pro nutnost dlouhodobého plánování vyzbrojování naší armády. Je přece logické, že vedení Armády ČR musí na několik let dopředu znát své rozpočtové možnosti, aby mohlo plánovat nákupy armádního vybavení. Podíváme-li se na přípravu rozpočtu na příští rok, závazek pravidelného zvýšení rozpočtů na obranu v něm, bohužel, nevidíme, což opět komplikuje obranyschopnost České republiky.

Proti této nezodpovědnosti vlády stojí naopak každoroční zodpovědnost části obyvatel naší země, kteří se dobrovolně hlásí do tzv. „aktivních záloh“ Armády České republiky. Přihlásit se může každý bezúhonný občan ČR, kterému je mezi osmnácti a šedesáti lety. Aktivní záloha se využívá především pro doplňování ozbrojených sil během stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo například při živelních katastrofách. Aktivní zálohy české armády mají dnes přes 3000 příslušníků, přičemž jejich počet se za poslední tři roky téměř zdvojnásobil (!).

Aktivní zálohy tak sice nemohou nahradit bojeschopnost naší armády, jsou ale jistojistě černým svědomím této vlády, které udělují lekci ze zodpovědnosti.

Deník, 25. 7. 2019