• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

Krajina pro lidi a zvěř

Právě v těchto dnech probíhají ve všech křesťanských svatostáncích tradiční mše sv. Huberta, kdy se oslavuje nejen tento patron lovu, ale i odvěký dar Stvořitele, daný lidem k užívání a životu, tedy krajina polí a lesů plná zvěře, o kterou se tradičně starají myslivci.

Pro část naší veřejnosti, kterou můžeme také nazývat ekologistickou, jsou myslivci těmi, kteří pouze bezhlavě zabíjí zvěř. A tzv. „ochránci“ naopak prosazují tu krásnou divokou přírodu, bezzásahovost a návrat velkých šelem, tedy vlků a možná i medvědů do volné hospodářské krajiny. Jedná se bohužel o dlouhodobý střet mezi tradiční péčí o krajinu, která má přinášet obnovitelné efekty sklizně a domova pro zvěř, na straně jedné a na straně druhé snahou o zavedení divočiny či bezzásahovosti do naší obhospodařované kulturní krajiny bez zodpovědnosti hospodáře.

Bezobsažný a gumový pojem „bezzásahovost“ před několika lety prosadily do zákona nevládní ekologistické organizace prostřednictvím tehdejšího premiéra Babiše a ministra životního prostředí Brabce. Často slýchám, že šlo o údajný obchod mezi ekologistickými organizacemi a tehdejším premiérem ve stylu „my vám dáme Šumavu, vy nám klid pro Agrofert“.

Co si můžeme představit pod pojmem bezzásahovost? Že se v národních parcích v bezzásahových zónách nezasahuje? Ale vždyť to tak není. V bezzásahových zónách v národním parku Šumava se běžně obnovují mokřady, ruší se meliorace luk a ohýbají toky potoků, správa parku však zároveň usiluje o odstranění historických cest a dokonce v poslední době ohlásila likvidaci turistické chaty pod Roklanem. A tak do „bezzásahové“ zóny pošleme bagry a nákladní auta za peníze daňových poplatníků a zlikvidujeme historickou chatu Klubu českých turistů, aby už nikdy nemohla svou existencí dokazovat, že tam opravdu nejde o původní nedotčenou přírodu, ale o historicky osídlené a lidmi užívané území. Ano, i to je dnešní realita našich národních parků.

Bezzásahovost je pouze o tom, že do bývalé kulturní a lidmi užívané krajiny zakážeme vstup, kůrovce necháme sežrat člověkem vysázené staleté vzrostlé lesy, které tvořily v době vyhlášení parku zelenou střechu Evropy (oficiální pojem), a tuto současnou džungli oslavujeme jako návrat k nedotčené přírodě. Jak asi dopadnou lesy ve Středočeském kraji, pokud starostové obcí podlehnou nátlaku a umožní vznik NP Křivoklátsko? Bezzásahovost je pouze začátek progresivistické ochrany přírody, která dnes končí přilepováním se k obrazům ve světových galeriích. Nebo obřím požárem v Českém Švýcarsku. Je paradoxem, že Národní park České Švýcarsko byl vyhlášen kvůli geomorfologii, pro reliéfy pískovcových skal a zničení tamních monokulturních lesů žírem kůrovce byl pouze „bonus“ progresivistické ochrany přírody. Současná myslivecká jednota bude v příštím roce slavit sto let od založení. Vznikla na spolkovém principu a každá obec zná její činnost. Myslivci jsou těmi pravými ochránci krajiny a v součinnosti s lesníky a zemědělci se snaží vytvářet krajinu nejen pro úzkou skupinu „ochránců“, ale pro její obyvatele - tedy lidi i zvěř. Braňme českou myslivost v její současné podobě, její tradice jsou součástí našeho kulturního dědictví a zvěř naším přírodním bohatstvím.

Deník Právo, 4. 11. 2022