• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

Ti naivní vědci snad zkouší, co ekosystém vydrží

Tak už je to tady. Ekologičtí aktivisté a nejrůznější vědci okupovali média a tvrdí, jak je požár lesa v Českém Švýcarsku životodárný, jak je pro rozmanitost přírody potřeba, jak se úžasně změní druhová skladba, že vlastně lesy hořely vždycky a je to tedy to nejlepší, co nás mohlo potkat. „Lesní zvěř čeká hostina“, říká jistý akademik do médií a trochu zapomíná, že mnoho lesní zvěře muselo předtím uhořet. Někteří vědci dokonce tvrdí, jak je dobře, že všechno dřevo ponechané v lese shořelo a uvolnilo tak místo novému zrození lesa. Což je v přímém protikladu k dosavadnímu tvrzení jiných vědců, že suché stromy v lese musí zůstat kvůli zetlení, aby umožnily vznik nového a druhově rozmanitého lesa.

Celý ten ekologistický pokřik má jeden důvod v pozadí: nedovolit otevřít veřejnou debatu o současné strategii ochrany přírody v (malých) českých národních parcích, kde necháváme záměrně uschnout žírem kůrovce tisíce hektarů vzrostlých lesů, aby to bylo jako v opravdové divočině v (obrovských) amerických a kanadských národních parcích. Na rozdíl od opravdové americké divočiny jsou naše národní parky zřízeny v kulturní a lidmi upravené krajině a nejčastěji žírem kůrovce usychají bývalé hospodářské lesy. Hospodářské lesy v bývalé lidmi osídlené krajině, kterou uměle měníme na divočinu, tak jak je to na Šumavě. A pak divíme se, že díky bezzásahovým zónám se kůrovec šíří do okolních lesů a máme kůrovcovou kalamitu, stejně se divíme, že suchý les hoří a nerespektuje hranice bezzásahových zón. Není to tak dávno, co ochranáři na Šumavě vážně diskutovali o tom, zda hasit, když hoří v bezzásahové zóně, protože oheň je přírodní živel a člověk proti přírodě nesmí zasahovat. Je to přeci divočina.

Kůrovcové souše tak dnes plápolají jako pochodně bezzásahovosti a bezbřehého aktivismu, kterému podlehlo v podobě bezzásahových území v národních parcích tisíce hektarů lesů. To, čeho se každý zkušený lesník obával, vidíme v tragické podobě požárů v Českém Švýcarsku v přímém přenosu. Sucho, rozjetý turistický ruch, borové a smrkové několikaleté stojící a ležící souše je vražedná kombinace v každé lesní lokalitě, pokud je na malém území naší republiky tolik bezzásahových území. V současné vlně veder je potřeba zvažovat i to, jak akumulace slunečního záření suchým neztrouchnivělým dřevem ovlivňuje teplotně mikroklima jednotlivých území. Obrovské teploty na holinách plných souší a nezpracovaného ležícího dřeva jsou živnou půdou pro neuhasitelný požár, který může napáchat nedozírné škody.

Současná ekologická doktrína evokuje představu, že dotčení odborníci zkoušejí, co všechno se v přírodě může stát, kolik toho ekosystém vydrží, než dojde k jeho zhroucení. Jakákoliv škoda je relativizována a všichni se těší, jak velké apokalyptické divadlo se jím ještě naskytne. A to vše z pohodlí domova dostatečně vzdáleného od místa uschlého lesa či požáru. Vina je tedy na straně naivních aktivistů, vědců a profesionálních prosazovatelů bezzásahovosti, kteří ponechali díky svému nezodpovědnému přístupu napospas ke zničení zelené bohatství naší země. Protože nebýt bezzásahových území, byly by i stromy v Českém Švýcarsku zelené, rozhodně ve větší míře, kdyby se s kůrovcovou kalamitou bojovalo aktivně a zasahovalo se v napadených lokalitách ihned. Ve světle dnešních skutečností podobný vykřičník visí i nad lesy křivoklátskými. A proto je nutné debatu o dalším rozšiřování bezzásahových zón v národních parcích znovu otevřít i pod zorným úhlem ohrožení obyvatel a infrastruktury obcí v bezprostředním okolí národních parků.

MF Dnes, 28. 7. 2022